Дума Описание
самолюбие само ед. Чувство за собствено достойнство, самоуважение. Всеки човек има самолюбие. • Болно самолюбие. Преувеличено мнение за собствените възможности и достойнства, съчетано с болезнена чувствителност към мнението на околните.