Дума Описание
самоличност самоличността, само ед., ж. 1. Име, дата и място на раждане, професия на лице; идентичност. Установявам самоличност. 2. Прен. Само ед. Личност. В затвора изгубваш своята самоличност, имаш само номер.