Дума Описание
самозараждане само ед. Учение за зараждане на организмите от неорганична материя, оформено през XIX в.; автогенеза.