Дума Описание
самодържец мн. самодръжци, м. Остар. Монарх с неограничена власт.