Дума Описание
самодоволен самодоволна, самодоволно, мн. самодоволни, прил. 1. Който е изпълнен с доволство от себе си. 2. Който изразява доволство от себе си. Самодоволна усмивка. Самодоволно изражение.