Дума Описание
самодейност самодейността, само ед., ж. 1. Дейност на самодеен състав. Художествена самодейност. 2. Прен. Пренебр. Неумела самоинициатива, излизане от рамките на правилата. Проявявам самодейност.