Дума Описание
самодеен самодейна, самодейно, мн. самодейни, прил. 1. За театър, музикален състав и др. — който не е съставен от професионалисти. Самодеен ансамбъл. Самодеен хор. 2. Пренебр. Който не е направен професионално и качествено; самоделен. Самодейна работа.