Дума Описание
самоволен самоволна, самоволно, мн. самоволни, прил. 1. Който постъпва по своя воля, без да се съобразява с нареждания или правила. 2. Който не е съобразен с нареждания или правила. Самоволно напускане на работа. // нареч. самоволно. Държа се самоволно.