Дума Описание
самовластие само ед. Еднолична абсолютна власт. Тогава в Русия се установява самовластие.