Дума Описание
самоанализ само ед. Анализ на собствените постъпки и преживявания.