Дума Описание
само нареч. 1. Единствено, изключително. Само ти можеш да свършиш тази работа. Само аз отидох навреме. 2. Малко; недостатъчно; нищо повече. Дадох й само двайсет лева за автобуса. Тези обувки са хубави, а струват само двеста лева. Искам от тебе само разбиране. 3. Разг. В съчетание със съществително — покрит, изпълнен. Подът е станал само вода. Устата му е само мед.
само съюз. 1. Ако; веднага като, щом като. Само да взема заплата, ще му купя подарък. 2. Като част. За усилване на смисъла на израза. На всичко съм съгласна, само ела. • Само че. Но, обаче. Ще дойда, само че ще закъснея. • Не само, но и. Освен това, и. • Само и само. На всяка цена. Готов е на всичко, само и само да си отмъсти.