Дума Описание
самка мн. самки, ж. Екземпляр от полово зряло женско животно.