Дума Описание
самичък самичка, самичко, мн. самички, прил. Разг. Сам. • Сам-самичък. Съвсем сам.