Дума Описание
самец мн. самци, м. Екземпляр от полово зряло мъжко животно.