Дума Описание
саменичък саменичка, саменичко, мн. саменички, прил. • Сам-саменичък. Разг. Съвсем сам.