Дума Описание
самарянство само ед. Склонност или действия на самарянин.