Дума Описание
самарджия мн. самарджии, м. Занаятчия, който прави и/или продава самари.