Дума Описание
самар мн. самари, (два) самара, м. 1. Приспособление от дървени части с тапицерия, което се закрепва на гърба на товарно животно за сядане на човек или за окачване на товари. Слагам самара на магарето. 2. Прен. Всяко приспособление за по-лесно носене на тежести. Хамалски самар. 3. Прен. Дълга туристическа раница.