Дума Описание
салфетка мн. салфетки, ж. 1. Специална кърпа от плат или от хартия, предназначена за избърсване на устата или на ръцете или за предпазване на дрехите при ядене. Хартиена салфетка. Ленена салфетка. Бродирана салфетка. 2. Малка покривка (за индивидуално сервиране).