Дума Описание
салто мн. салта, ср. Скок с премятане, преобръщане на тялото във въздуха, обикн. акробатически.