Дума Описание
салтанат мн. салтанати, (два) салтаната, м. Разг. Церемония, която придава тържественост, показност. Направиха сватбата с всичките му салтанати. • Продавам салтанати. Показвам се като богат, изтъквам се.