Дума Описание
салонен салонна, салонно, мн. салонни, прил. 1. Който се отнася до салон. 2. Прен. Ирон. Изтънчен, предвзет. Салонен кавалер. Салонни маниери. • Салонен управител. Управител на зала в ресторант, фризьорско заведение и др.