Дума Описание
салдо само ед. Спец. Остатък, разлика между приход и разход на сметка. Салдо между дебита и кредита.