Дума Описание
сал салът, сала, мн. салове, (два) сала, м. Примитивно плавателно средство, направено от свързани дървета. Преминавам реката със сал.
сал нареч. Диал. Само. Боряно, Борянке, сал ти ли си мома.