Дума Описание
сакрален сакрална, сакрално, мн. сакрални, прил. Който е свещен. Сакрален обред.