Дума Описание
савана само ед. Обширно равно пространство в тропическите райони, покрито с висока трева и редки храсти. // прил. саванен, саванна, саванно, мн. саванни. Саванна растителност.