Дума Описание
сабя мн. саби, ж. Вид хладно оръжие, използвано в миналото, с вид на дълъг и извит нож, прибиран и носен в калъф. Изваждам сабята. Танц със саби. • Кръстосваме/кръстосаме сабите (с някого). Разг. 1. Интересите ни се сблъскват. 2. Влизаме в остър конфликт.