Дума Описание
саботаж мн. саботажи, (два) саботажа, м. Умишлено вредителство (изразено в повреждане на машини, небрежна работа и др.) с цел да се разстрои дейността на предприятие, учреждение и др. Извършвам саботаж. Замислям саботаж. // прил. саботажен, саботажна, саботажно, мн. саботажни.