Дума Описание
саблен саблена, саблено, мн. саблени, прил. Който е свързан със сабя. Саблен удар.