Дума Описание
ракета мн. ракети, ж. 1. Летателен апарат или снаряд, който се движи под натиска на изхвърляни от горенето на някакво вещество газове. Космическа ракета. Балистична ракета. 2. Снаряд, пълен със запалителни вещества, който при възпламеняване във въздуха образува цветен пламък и служи за сигнализиране, илюминация, заря и др.
ракета мн. ракети, ж. В спорта — приспособление за игра с топка, което има елипсовидна форма (и мрежичка между дървена рамка); хилка. Ракета за тенис.