Дума Описание
разгарям се разгаряш се, несв. и разгоря се, св. 1. Започвам да горя все по-силно. Огънят се разгоря. 2. Прен. Проявявам се с голяма интензивност. Бунтът се разгоря.