Дума Описание
развратен развратна, развратно, мн. развратни, прил. 1. Който е отдаден на разврат. Развратен народ. 2. Който води, подтиква към разврат. Развратен филм.