Дума Описание
развоен развойна, развойно, мн. развойни, прил. Който се намира в период на развитие, на развой.