Дума Описание
разводач мн. разводачи, м. 1. Лице, което развежда, придружава гости. 2. Спец. Лице, което поставя и сменя часови.