Дума Описание
развихрям се развихряш се, несв. и развихря се, св. 1. За природно явление — проявявам се с голяма сила, с вихри. Бурята се развихри. 2. Прен. За обществено явление — проявявам се все по-интензивно. Метежът се развихри. 3. Прен. Разг. Започвам да действам много интензивно по някакъв проблем.