Дума Описание
развитие само ед. 1. Развиване. 2. Постоянно преминаване от един етап в друг — по-горен, по-съвършен; напредък.