Дума Описание
развит развита, развито, мн. развити, прил. 1. Който е физически силен, здрав. Развита мускулатура. 2. Който е умствено усъвършенстван; начетен, образован. 3. Който е достигнал по-висока степен на развитие. Развита икономика.