Дума Описание
развинтвам се развинтваш се, несв. и развинтя се, св. Разг. Започвам да се държа странно, буйствам. Детето се е развинтило. • Развинтена фантазия. Фантазия, която преминава границите на допустимото.