Дума Описание
развидели се мин. св. развидели се, мин. прич. развиделило се, св.; безл. Развиделее се.