Дума Описание
развигор само ед. Южен вятър през пролетта, който допринася да се развият, да се разлистят горите.