Дума Описание
развейпрах неизм. Несериозен, безотговорен човек; прахосник.