Дума Описание
развала само ед. 1. Разг. Разваляне. 2. Прен. Нравствено падение. Всеобща развала.