Дума Описание
разбързам се разбързаш се, св. — вж. разбързвам се.