Дума Описание
разбърбрям се разбъбряш се, несв. и разбъбря се, св. Започвам да бъбря все повече.