Дума Описание
разбунтувам разбунтуваш, св.; какво/кого. Подтиквам, предизвиквам към бунт; размирявам. Разбунтувам народа. — разбунтувам се. Започвам да се бунтувам.