Дума Описание
разбран разбрана, разбрано, мн. разбрани, прил. 1. Разбираем, понятен, ясен. Разбран език. 2. С когото можеш да се разбереш, който се спогажда с хората; сговорчив. Разбрана жена.