Дума Описание
разбраздя разбраздиш, мин. св. разбраздих, мин. прич. разбраздил, св. — вж. разбраздявам.