Дума Описание
разбор обикн. ед. 1. Спец. Разглеждане спецификата на даден текст откъм идеи, образи, граматичен строеж, стил и др.; анализ. Литературен разбор. Разбор на изречение. 2. Вникване в същността на нещо, като му се дава оценка. Разбор на дейността им.