Дума Описание
разбойничество само ед. Деяние на разбойник.