Дума Описание
разбой разбоят, разбоя, мн. разбой, (два) разбоя, м. Диал. Тъкачен стан.